Håndtering af personoplysninger
Ensemble Storstrøm håndterer forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med de opgaver, som vi varetager. Det er f.eks. navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, og de benyttes kun til de formål de er indsamlet til.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Hvis andre opbevarer oplysninger om dig på vegne af os, sikrer vi, at oplysningerne bliver opbevaret sikkert.

Videregivelse af personoplysninger
Ensemble Storstrøm kan i enkelte tilfælde videregive personoplysninger. Det kan f.eks. være til databehandlere eller
samarbejdspartnere, som hjælper os med konkrete opgaver. I de tilfælde sikrer vi os, at den enkelte databehandler opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen.

Nyhedsbreve
Tilmelder du dig ensemblets nyhedsbrev, registrerer vi din e-mailadresse. Oplysningerne anvendes udelukkende til
fremsendelse af nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Det sker ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev”
nederst i nyhedsbrevet. De personoplysninger, du har indleveret i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, vil da blive slettet.

Oplysningspligt
Vi har pligt til at oplyse dig om,

● at vi behandler oplysninger om dig
● hvad formålet er med behandlingen
● hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig
● hvordan vi opbevarer oplysningerne
● om vi eventuelt giver oplysningerne videre til andre
● hvilke rettigheder du har i forbindelse med registreringen.

Ret til indsigt
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Det kan f.eks. være,

● hvad oplysningerne skal bruges til
● hvem modtagerne af oplysningerne er
● hvor oplysningerne stammer fra.

Du har også ret til at få rettet eventuelt forkerte oplysninger og i enkelte tilfælde til at få slettet de oplysninger, vi har om dig.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os pr. mail i[email protected]
Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Klagemulighed
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk , som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Opdateret 21. februar 2021