15. januar 2018
Ensemble Storstrøm

Ny rammeaftale

En ny rammeaftale mellem Ensemble Storstrøm, Statens Kunstfond og de fem tilskudsgivende kommuner (Guldborgsund, Næstved, Lolland, Vordingborg og Faxe) er indgået og underskrevet.

 

I modsætning til tidligere aftaler der var gyldige i 4 år, er den aktuelle kun gyldig i tre år. Fremover sigtes der mod 4¨årige aftaler igen.

Årsagen til dette er et ønske om, at terminen i fremtiden ikke falder sammen med hverken kommunalvalg eller udskiftning af medlemmer i "Projektstøtteudvalget for Musik" under Statens Kunstfond.

 

Læs den og bliv klogere på ensemblets
opgaver, mål og visioner.