Hvor har ensemblet så mærkværdig en instrumentsammensætning?

 

Forklaringen på ensemblets unikke sammensætning er den, at i 1991 da ensemblet blev oprettet, opslog man seks musikerstillinger uden at specificere, hvilke instrumenter man ønskede. Der kom mange ansøgninger på mange forskellige instrumenter.

Ansættelseskomitéen valgte så de seks bedst egnede musikere, og det var: fløjte, klarinet, trompet, harpe, klaver og cello.

I 1992/93 ansatte man så yderlige to musikere: violin og bratsch, hvorved man normaliserede sammensætningen en smule.

I 1994 kom en fagot til for at give klangen noget mere fylde og flere muligheder i dybden.

I 2007 nedlagdes trompetstillingen.

Ensemblet råder derfor i dag over følgende 8 instrumenter: fløjte, klarinet, fagot, harpe, klaver, violin, bratsch og cello.

 

Den unikke kombination af instrumenter har igennem årene inspireret adskillige komponister til at skrive specielt for ensemblet.

Og adskillige komponister og andre specialister (blandt andre ensemblets egen pianist Jakob Westh) har instrumenteret mange af musikhistoriens kendte værker for ensemblets besætning.